Annuleringsbeleid Herroepingsrecht Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag - Waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze worden of worden uniform geleverd, of - Waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits u als onderdeel van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden afgeleverd, of - Waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelleveringen of stuks worden afgeleverd, of - Waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een overeenkomst heeft gesloten voor de regelmatige levering van goederen over een bepaalde periode. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (efinya ug, Karlshof 18, 21033 Hamburg, Duitsland, telefoonnummer: +49 40 63741669, e-mailadres: shop@efinya-gourmet.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de per post verzonden brieven, e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen op onze website https://efinya-gourmet.com/widefresbelehrung/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt sturen wij u onmiddelijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke intrekking. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken. Gevolgen van annulering Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen aan u gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) hebben om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annylering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren todat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onmiddelijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contact. De deadline is gehaald als u de goederen verzent voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren. Modelformulier voor herroeping (als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formilier in en stuur het terug). - Op Efinya ug, Karlshof 18, 21033 Hamburg, Duitsland, telefoonnummer: +49 40 63741669 e-mailadres: shop@efinya-gourmet.com - Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*) - Besteld op (*) / ontvangen op (*) - Naam van de consumenten (en) - Adres van de consument (en) - Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier) - Datum (*) doorhalen wat niet van toepassing is